Nad rozwojem uczniów czuwa  wykształcone, fachowe grono pedagogiczne. Nauczyciele zapewniają uczniom wszechstronność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, uczą także tolerancji, koleżeństwa, odpowiedzialności, systematyczności, pilności, wrażliwości na los drugiego człowieka, umiłowania przyrody, radości życia. Sami nauczyciele ciągle doskonalą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz warsztatach i kursach. 

 

Dyrektor - Agnieszka Cabaj

Z-cy dyrektora - Joanna Osińska

 

Pedagog - Małgorzata Jabłońska

 

Biologia - Ewa Kowalczyk, Lucyna Kufel

Chemia - Agnieszka Cabaj

Doradztwo zawodowe - Małgorzata Jabłońska

Edukacja wczesnoszkolna - Marlena Delik, Paulina Dziewiątkowska, Ewa Kowalczyk, Izabela Mikiewicz, Małgorzata Majewska, Ewa Modrzyńska, Jolanta Zięba

Etyka - Jolanta Zięba

Fizyka - Dorota Wałęga

Geografia - Sławomir Groszewski

Historia - Grzegorz Dzikowski

Historia i społeczeństwo - Grzegorz Dzikowski

Informatyka - Beata Cierniak

Język angielski - Izabela Błaszyk, Agnieszka Kwella, Tomasz Jarmołkiewicz

Język polski - Katarzyna Kęprowska, Mirosława Majeranowska, Agnieszka Siwka, Dorota Stańczyc

Języka niemiecki - Lucyna Kufel

Matematyka - Zbigniew Komorowski, Małgorzata Krakał-Bojanowska

Muzyka - Patrycja Paliwoda

Plastyka - Joanna Osińska

Przyroda - Ewa Kowalczyk

Religa - Danuta Malinowska, Paulina stefaniak

Technika i zajęcia techniczne - Beata Cierniak

Wiedza o społeczeństwie - Grzegorz Dzikowski

Wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Kwella

Wychowania fizyczne - Beata Kocoń, Mariusz Kowalczyk, Andrzej Struski

 

Biblioteka - Mirosława Majeranowska, Danuta Malinowska

Świetlica - Izabela Błaszyk, Paulina Dziewiątkowska, Tomasz Jarmołkiewicz, Beata Kocoń, Katarzyna Zawadzka