RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Barbara Małek

Z-ca przewodniczącej - Monika Kowalkowska

Sekretarz - Żaneta Krasucka

Skarbnik - Robert Ćwikliński

 

KOMISJA REWIZYJNA

Natalia Gruszczyńska

Marcelina Nałęcz

Emilia Tomaszewska

 

KONTO RADY RODZICÓW

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu oddział Chełmno

82 9486 0005 0000 0462 2000 0002