28 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I - V. Pani dyrektor wręczyła świadectwa tym najlepszym w nauce i zachowaniu, a także wymieniła tych, którzy wykazali się najlepszą frekwencją, czyli nie opuścili albo ani jednej godziny lekcyjnej, albo opuścili tych godzin kilka. Tę uroczystość "współprowadziła" również nowowybrana przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Agnieszka Liśkiewicz. W dalszej części wystąpili uczniowie klas III a i III b, którzy mówili o bezpiecznym zachowaniu się w czasie wakacji: unikaniu długiego przebywania na słońcu, kąpieli tylko w wyznaczonych miejscach,  niedotykaniu niewybuchów i niewypałów oraz o nieotwieraniu drzwi nieznajomym osobom. Potem artyści z klasy Va zaśpiewali dla wszystkich wakacyjną piosenkę, a następnie wszystkie dzieci (wraz z rodzicami) udały się na krótkie spotkania z wychowawczyniami.
Nauczyciele i pracownicy obsługi życzą Wam drodzy uczniowie abyście wypoczeli w czasie (miejmy nadzieję słonecznych) wolnych dni, i cali, i zdrowi wrócili do naszej szkoły!