W dniu 14 X 2014 r odbył się w naszej szkole  apel poświęcony wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi z okazji ich święta. Uroczystość przygotowała pani B. Bagniewska wraz z uczniami klasy IVa i IVb. Łącznie wystąpiło 19 uczniów. Program przygotowany był w wersji humorystycznej. W pierwszej części aktorzy wcielili się w rolę uczniów, uczestniczących w przebiegu lekcji języka polskiego. Pojawiły się w niej śmieszne sytuacje z jakimi spotykają się nauczyciele w praktyce. W rolę nauczycielki wcieliła się uczennica kl. IV b Karolina Bednarz i  wypadła w niej bardzo dobrze. Być może rośnie już nasz następca ? Pozostali uczniowie również świetnie wywiązali się ze swoich ról. Niektórzy nie mieli wcale tremy, zachowywali się bardzo naturalnie, tak jakby byli stworzeni do występowania. Nie obyło się tez bez małych wpadek, gdyż niektórych uczniów "zjadła trema". W drugiej  części  przedstawienia dzieci recytowały wiersze dotyczące pracy poszczególnych nauczycieli, ale przedstawione były one w humorystyczny sposób. Tu również występujący dobrze sobie poradzili z zadaniem. Aktorzy występowali 3 razy, ponieważ wymagały tego warunki lokalowe naszej szkoły. Uroczystość wzbogaciły piosenkami o nauczycielach dziewczynki z koła wokalnego pod kierunkiem pani J. Osińskiej. Występ podobał się wszystkim widzom i  aktorzy otrzymali za niego gromkie brawa.