Dnia 17 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie obchodzili ważną uroczystość, święto patrona szkoły. Szkoła nosi imię Filomatów Pomorskich od 19 października 1964 roku. Rok rocznie uczniowie przywołują pamięć swoich patronów, ponieważ ważne są dla nich hasła głoszone przez młodzież żyjącą na tych terenach w okresie zaborów. OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA.
W dniu dzisiejszym uczniowie uczestniczyli w akademii szkolnej przygotowanej przez panie Michalinę Murawską i Joannę Osińską. Obejrzeli przedstawienie pt.: „W bibliotece”, gdzie bohaterowie lektur szkolnych przybyli na szkolną uroczystość aby zdobyć wiadomości na temat patrona szkoły. Druga część poświęcona była pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów. Pierwszaczki przygotowane zostały do uroczystości przez swoje panie, tj.: Marlenę Delik i Jolantę Ziębę.
 Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: pana Pawła Rzymyszkiewicza przedstawiciela pana Tomasza Szymańskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza miasta Chełmna, pana Janusza Błażejewicza – przewodniczącego Rady Miasta, pana Jana Jurczaka – przewodniczącego Komisji budżetu i bezpieczeństwa publicznego pani Violetty Gryszan – prezes Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń oraz przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Fotografie z imprezy - kliknij tutaj.