Uwaga Rodzice!


Część naszych uczniów nie uczestniczyła w ogóle w lekcjach on-line mimo, iż udział w nich jest obowiązkowy od dnia 25 marca. Nauczyciele powiadomili Państwa o tym fakcie za pomocą dziennika Librus, jednak nie wszyscy z Was odczytali wiadomości. Prosimy więc o regularne sprawdzanie w dzienniku elektronicznym obecności swoich dzieci.
Informujemy również, że nieobecności ucznia w lekcjach mogą wpłynąć na jego klasyfikowanie, a co za tym idzie, promocję do następnej klasy.