Dnia 7 maja 2015 r. odbyła się akademia poświęcona 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczniowie wierszem i piosenką uczcili pamięć pomordowanych, zniewolonych i walczących o wolną Polskę i Europę. Montaż słowno-muzyczny wzbogacony został prezentacją multimedialną. Uroczystość przygotowały: pani J. Osińska - oprawa muzyczna i pani M. Murawska - scenariusz i czuwanie nad całością.

Zdjęcia z uroczystości - kliknij tutaj.

W dniach od  5 IV do 28 IV 2015 r opiekun PCK pani Bożena Bagniewska przeprowadziła  w naszej szkole konkursy o tematyce  zdrowotnej. Brali w nich udział uczniowie od klas drugich do szóstych. Klasy II odpowiadały na pytania dotyczące spożywania zdrowych pokarmów oraz znajomości nazw chorób charakterystycznych dla wieku dziecięcego. Klasy III musiały wykazać się znajomością profesji lekarskich, co sprawiło im wielką trudność. Natomiast klasy IV musiały się pochwalić swoją wiedzą na temat szkodliwości palenia papierosów. Zadaniem klasy V było pochwalenie się swoją wiedzą na temat szkodliwości alkoholu na zdrowie człowieka oraz jego wpływem na społeczeństwo. Przedstawiciele klasy  VI musieli wykazać się wiedzą dotyczącą AIDS/HIV. Pytania nie zawsze były proste, ale nasi uczniowie dobrze poradzili sobie z udzielaniem odpowiedzi. Wszystkie klasy zostały nagrodzone grami dydaktycznymi oraz dyplomami za I miejsce.

Fotografie z konkursu - kliknij tutaj.

Dnia 28 IV 2015 r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy związanej z dbaniem o nasze środowisko. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV -VI. Zmagali się oni z udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony przyrody w Polsce,  szkodliwego wpływu środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Uczniowie musieli wykazać się również znajomością nazw środków owadobójczych, chwastobójczych, grzybobójczych oraz nazwami organizacji zajmujących się ochroną przyrody.   Każdą klasę reprezentowało trzech ( klasę IV a i  b dwóch) uczniów. Łącznie udział wzięło 10 uczniów.

Wyniki konkursu:
I miejsce                           Natalia Wylangowska
II miejsce                         Patrycja Stanisławska
III miejsce                        Hubert Gasin

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Fotografie z konkursu - kliknij tutaj.

Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyły się akademie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Zdjęcia - kliknij tutaj.

Szkolny Konkurs Recytatorski Żywe Słowa, który odbył się 23 kwietnia br. potwierdza spore zainteresowanie uczniów naszej  szkoły poezją, co bardzo cieszy! Niektórzy z nich podejmują już samodzielne próby literackie! Wyboru utworów poetyckich dziewczynki i chłopcy dokonywali sami, zgodnie z kryteriami konkursowymi przygotowanymi przez nauczycielkę języka polskiego panią Agnieszkę Siwkę. Recytację oceniało jury w składzie: Ewa Kowalczyk, Aneta Gruszczyk i Agnieszka Siwka. Oto lista laureatów konkursu:

I miejsce Hubert Gasin z kl. Va 
II miejsce Zuzanna Ćwiklińska z kl. VI a 
III miejsce Karina Smuczyńska z kl. Va
wyróżnienie Stanisław Coch z kl. IV b

Zdjęcia z wręczenia nagród - kliknij tutaj.

Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. Z tej okazji u nas odbyło się przedstawienie w stylu audycji popularnego "Teleexpressu". Spikerami, którzy zapowiadali kolejne elementy programy byli uczniowie klasy Va, natomiast aktorami i tancerzami uczniowie klas drugich. Dzieci zaprezentowały miniprzedstawienie teatralne na temat tego do czego potrzebne jest Słońce, woda i powietrze oraz zatańczyły Waka Waka. Oczywiście nie zabrakło także zagadek dla publiczności. Potem zebraliśmy się na boisku aby w długim korowodzie z transparentami nawołującymi do ochrony Ziemi przemaszerować przez całe miasto aż do urzędu miasta. Tutaj naszą delegację złożoną z najmłodszych uczniów przyjął sam burmistrz, któremu wręczono odezwę dotyczącą ekologii oraz pomysłową pracę - niby obraz wykonany z metalowych śrubek, starego zegarka i innych niepotrzebnych przedmiotów.

Zdjęcia - kliknij tutaj.

Wiele razy już pisaliśmy o sukcesa Huberta Gasina. Tym razem (17 kwietnia 2015 r.) wziął udział w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim organizowanym pod patronatem Zarządu Powiatu Chełmińskiego i ... zajął I miejsce. Ten uczeń ma szerokie spektrum zainteresowań - od matematyki, poprzez sport, historię Chełmna, język angielski, literaturę a skończywszy na muzyce (jest także uczniem szkoły muzycznej w klasie instrumentów perkusyjnych). Brawo dla  Huberta. Brawo dla pani A.Siwki - nauczycielki j.polskiego za pomoc w przygotowaniu do konkursu.  Brawa dla rodziców za wsparcie dziecka w rozwijaniu jego talentów!

16 kwietnia 2015 r. uczestniczyliśmy w koncercie pod długim tytułem "Magiczny świat teatrów muzycznych czyli wielkie przeboje mistrzów opery, operetki, baletu i musicalu". Dwaj dziarscy panowie grali na skrzypcach i gitarze elektrycznej prezentując popularne światowe melodie. Rozpoczęli "Skrzypkiem na dachu", potem były m.in. "Lady Be Good", "Aida", uwertura do opery "Wilhelm Tell", "I Love Argentina", "What A Wonderful World" i wiele innych. Oprócz słuchania muzyki nasi uczniowie mogli też samodzielnie zagrać na instrumentach wykonawców koncertu, a także zatańczyć walca, charlestona, czardasza, skoczną sambę czy też pokołysać się dostojnie do melodii z baletu "Jezioro łabędzie. Na zakończenie  publiczność nagrodziła dwóch panów gromkimi brawami.